Τσιμεντόλιθοι

Ελαφριού Τύπου (Ελαφρόπετρα) και Βαρέου Τύπου (Ψηφίδα)

Δομικά στοιχεία τοιχοποιίας τα οποία ανήκουν στους άνοπτους πλίνθους. Παρασκευάζονται από τσιμέντο, άμμο, γαρμπίλι κατάλληλης κοκκομετρικής διαβάθμισης και νερό.

Διαστάσεις: 17cm (μήκος), 34cm (πλάτος), 17cm (ύψος)

Comments are closed.